Vijeće učenika 2023/24.

Članovi Vijeća učenika za školsku 2023/24.

Predsjednica Vijeća učenika je Adna Bevrnja IV7, zamjenica Una Sadibašić III1 i blagajnica Arduana Karahodža II8 .