Razredna odjeljenja po smjenama sa spiskom razrednika


1.  s m j e n a2.  s m j e n a
ODJELJ.RAZREDNIKODJELJ.RAZREDNIK
I1Aida Lončar I7Dinka Ulemić
I2Elmedina Alić I8 Emina Indžić
I3Selma LolićI9Kristijan Jelonjić
I4Belkisa HuskićI10Marijana Žabić
I5Sadija Kržalić II5Alisa Bahtić-Štrakić
I6Hanka Behlulović
II6Velida Botonić Hamidović
II1Lejla Goran-BečiragićII7Mubekir Kržalić 
II2Safija Bušatlić
II8Nermina Lopo-Ažderović
II3Aida Hodžić
III5Senad Grabus
II4Suvada Trapo
III6Amila Hadžić
III1Jasmin BahtovićIII7Emina Hadžić
III2Dženana Hozić III8Emina Grabus
III3Alisa LopoIII9Belma Smajić
III4Zemina Seferović
IV5Mahir Lendo
IV1Selma Čurić
IV7Jasmin Kasumović
IV2Amela Pilavić
IV8Mahir Hamidović
IV3Sanita Verem
IV9Nina Bošnjak
IV4Altijana Azarević
IV10Adni Gradaščević
IV6Bakira Karahodža