Škola: Gimnazija
Smjer: Opća gimnazija
Nivo složenosti: IV stepen

Opis smjera:
Gimnazija spada u red škola čiji plan i program obezbjeđuje osnovu za optimalan razvoj učenika, uvažavajući individualne razlike.

Obrazovanje u gimnaziji omogućava učeniku da ispolji i razvije vlastite sposobnosti i sklonosti, te nudi kvalitetno znanje i iskustva potrebna za život.

Opća gimnazija podrazumijeva da će učenik steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta, osposobiti se za logičko i stvaralačko mišljenje i samostalno učenje. Na taj način gimnazijsko obrazovanje usmjerava učenike ka nastavku obrazovanja na višem nivou (fakultetima) bilo kojeg smjera. Odgoj i obrazovanje u gimnaziji imaju svoje kako odgojne i obrazovne dimenzije, tako i individualne i društvene aspekte, kao što su: ostvarivanje ličnosti, stjecanje znanja, razvoj sposobnosti i senzibiliteta, afirmacija društvenih vrijednosti, te razvoj kulture i civilizacije.

Nastavni plan i program za Opću gimnaziju

Škola: Medicinska škola
Smjer: Medicinska sestra – tehničar
Nivo složenosti: IV stepen
Opis smjera:
Obrazovanje medicinske sestre – tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Program obrazovanja medicinske sestre – tehničara je usmjeren na sticanje kvalitetnog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Učenici tokom obrazovanja razvijaju intelektualne sposobnosti i stiču osjećaj odgovornih i obzirnih osoba.

Medicinske sestre-tehničari rade na području unapređenja zdravlja bolesnih i zdravih osoba, sprečavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije kao i očuvanju zdravlja. Njihovi su pacijenti djeca, odrasli i starci. Rade na vrlo različitim radnim mjestima od patronaže do jedinica intenzivne njege, nekad samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu ljekarima. Najviše sestara radi u bolnicama.

Nakon četverogodišnje srednje škole stječe se naziv medicinska sestra-tehničar, a može se zaposliti u bolnicama, domovima penzionera i raznim ordinacijama na poslovima osnovne sestrinske zaštite što uključuje, npr. mjerenje pulsa, pritiska i temperature, posmatranje pacijentova stanja, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, primjenu lijekova, provedbu nekih medicinskih postupaka, davanje uputa, vođenje dokumentacije i tome slično.

NASTAVNI PLAN ZA MEDICINSKU SESTRU – TEHNICAR