Plan nabave za 2022. godinu

Saglasnost Vlade na Plan nabave za 2022. godinu

Saglasnost Vlade o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama za 2022. godinu