Praktična nastava

U skladu sa GPR-om škole, učenici Mješovite srednje škole Travnik, smjer medicinska sestra – tehničar praktičnu nastavu obavljaju po sljedećem rasporedu:
1. Učenici III – razreda praksu izvode u JU Kantonalna bolnica Travnik, raspoređeni po odjelima bolnice;
2. Učenici IV – razreda su podijeljeni u dvije grupe, tako da jedna grupa praktičnu nastavu obavlja u JU Dom zdravlja Travnik, a druga grupa u JU Bolnica za plućne bolesti Travnik