Obilježen Dan zaljubljenih

Vijeće učenika Mješovite srednje škole “Travnik”, 14. februara 2023. godine, obilježilo je Dan zaljubljenih. Školske hodnike krasile su boje i simboli ljubavi. Svi učenici su imali priliku da anonimne ljubavne poruke stave u za to predviđenu kutiju, nakon čega su poruke proslijeđene učenicima za koje su pisane.

“Ljubav je sila koja mijenja i poboljšava dušu svijeta.”
Paulo Coelho

Novinarska sekcija MSŠ “Travnik”