Posjeta Kluba matematičara MSŠ “Travnik”

Dana 16.01.2018. godine (utorak) MSŠ „Travnik“ posjetili su predstavnici Univerziteta u Travniku -Klub  matematičara koje je predvodio asistent Ahmed Palić.

Predstavnike kluba matematičara primila je v.d direktorica, Aida Lončar. Na sastanku se razgovaralo o formiranju kluba matematičara, organizovanju škole matematike, kao i o budućoj organizaciji takmičenja iz matematike.