Zajednica inovativnih nastavnika/ca – Ekologija-ekološka sekcija

Već duži niz godina u Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ postoji i aktivno radi ekološka sekcija. Članovi sekcije redovno obilježavaju važne ekološke datume, izradom panoa ili različitim akcijama u školi. U novembru 2018.godine članovi ekološke sekcije su uočili da u školi ne postoji jasna politika odvajanja otpada, te su pokrenuli akciju razvrstavanja otpada (pet boce i papir), povezali se sa lokalnom Kompanijom za recikliranje otpada Eko-Zizi (koja preuzima i odvlači prikupljeni papir i pet boce) i Kompanijom EKOPAK Sarajevo, koji su nam donirali kontejnere za odlaganje otpada. Naši učenici,članovi ekološke sekcije, provode različite aktivnosti, kao što su edukacija učenika i profesora i ostalog osoblja u školi o značaju razvrstavanja otpada, upoznavanje lokalne zajednice sa akcijom naše škole,širenje informacija o akcijama i projektima koji promiču podizanje svijesti za očuvanje životne sredine i zaštitu okoliša, a sve u cilju stvaranja novih generacija odgovornih i proaktivnih građana.

Izazove učenika možete pogledati ovdje.