Razredna odjeljenja po smjenama sa spiskom razrednika


1.  s m j e n a

2.  s m j e n a

ODJELJ.

RAZREDNIK

ODJELJ.

RAZREDNIK

I1

Selma Čurić

I7

Jasmin Kasumović

I2

Amela Pilavić

I8

Mahir Hamidović

I3

Alisa Mrkonja

I9

Nina Bošnjak 

I4

Altijana Azarević

I10

Adni Gradaščević

I5

Mahir Lendo

II5

Elmedina Alić

I6

Bakira Karahodža

II6

Dinka Galijašević

II1

Draga Basić

II7

Amina Habib

II2

Aida Lončar

II8

Refik Umihanić

II3

Selma Lolić

II9

Belkisa Huskić

II4

Mirjana Drmić-Malić

II10

Hanka Behulović

III1

Fatima Bušatlić

III3

Aida Hodžić

III2

Lejla Goran-Bečiragić

III4

Safija Bušatlić

IV1

Lejla Zukan

III5

Alisa Bahtić-Štrakić

IV2

Dženana Hozić

III6

Nakib Beharić

IV3

Verem Sanita

IV5

Jasmin Bahtović

IV4

Zemina Seferović

IV6

Grabus Senad

 

 

IV7

Lopo Alisa