Direktorica škole: Aida Lončar, prof.                                   Pomoćnik direktora: Suvada Trapo, prof.

                                                                

Pedagog: mr.sci. Semko Lozić                               Sekretar: Amela Hadžijusufović, bachelor prava

                                                               

 

 

Bibliotekar: Melisa Ščetić, prof.

Administrativni radnik: Šemsa Mujkić