Domar: Sejfudin Selimović

Radnici na održavanju higijene:

1.      Fatima Purić

2.      Rebija Selimović

3.      Alisa Šerifović

4.      Šejla Hopić

5.      Samira Bašić

6.      Vernesa Ljutić

7.      Almir Salkić