Domar: Salih Rizvić

Radnici na održavanju higijene:

1.      Nazifa Bašić

2.      Fatima Purić

3.      Rebija Selimović

4.      Sejfudin Selimović

5.      Alisa Šerifović

6.      Šejla Hopić

7.      Esad Opardija

8.      Samira Bašić