Projekt ” Dijalog za budućnost” – BiH Dijaloška platforma

Profesorica MSŠ ” Travnik”, gđa Aida Lončar, pozvana je u ime agencije UN, UNESCO – a, UNICEF – a i UNDP – a na BiH Dijalošku platformu, koju su zajednički pokrenuli Predsjedništvo BiH i UN. Ovaj događaj održan je 27.11. 2019.g. u Sarajevu ( hotel Holiday Sarajevo) i okupio je širok spektar predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora.


BiH Dijaloška platforma omogućava građanima i donosiocima odluka da diskutuju i savjetuju se o pitanjima vezanim za društvenu koheziju u BiH, te zajedno prepoznaju strategije i preporuke za njeno unapređenje, kako bi se prevladale podjele i omogućio snažniji razvoj u BiH.
Učešćem prof. Lončar, a samim tim i predstavljanjem MSŠ ” Travnik” na ovako važnom događaju u BiH, naša škola se pridružuje, te samim tim i doprinosi širem procesu kulture dijaloga u BiH.