Obavijest za vanredne kandidate

Instruktivna nastava planirana je u period od 1.11.2021. do 12.1.2021. godine putem mail-a. Kandidati putem mail-a mogu zatražiti instrukcije od ispitivača.

 

Ispiti i matura će se održati od 15.11.2021. da 30.11.2021.

Kandidati su dužni prijaviti ispite i maturu do 12.11.2021. u prostorijama škole.