Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj : 11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Travnik“, broj: 904/19. od 18.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, raspisuje se:

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos profesora u školskoj 2019/2020. godini:

Komplet konkurs možete preuzeti  ovdje.