Kompanija Eko- Zizi iz Travnika uručila je donaciju članovima Eko- odbora naše škole

U ponedjeljak, 12.oktobra, Kompanija Eko- Zizi iz Travnika uručila je donaciju članovima Eko- odbora naše škole. Donacija će biti od velike pomoći u radu i realizaciji ciljeva ekološke sekcije, ali i radu ostalih sekcija u školi.


Ekološka sekcija u okviru Programa Eko- škole ima izuzetnu saradnju sa Kompanijom Eko- Zizi, te im se ovim putem zahvaljujemo i nadamo uspješnoj saradnji i u budućnosti.