Kalendar rada za školsku 2019/2020. godinu

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola, koje nastavu izvode na bosanskom jeziku, za školsku
2019./2020. godinu možete preuzeti ovdje.