Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj : 11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Travnik“, broj: 1042-2/19. od 29.08.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK broj: 03-34-3/2019-458 od 24.10.2019. godine, raspisuje se:

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos profesora u školskoj 2019/2020. godini
1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na 2 časa, na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
2. Nastavnik francuskog jezika – 1 izvršilac na 6 časova, na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
3. Nastavnik latinskog jezika-1 izvršilac na 12 časova, na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
4. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac na 10 časova, na neodređeno vrijeme
5. Nastavnik hemije, 1 izvršilac na 1 čas na određeno radno vrijeme, do 30.06.2020.
6. Nastavnik matematike- 1 izvršilac na 3 časa, na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
7. Nastavnik informatike – 1 izvršilac na 11 časova, na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
8. Nastavnik fizike-1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine

 

Cijeli tekt konkursa možete preuzeti  Konkurs 2019 2020 NOVEMBAR