Info seminar: ”Kako se uključiti u međunarodni licencirani program EKO-ŠKOLE?”

U srijedu 27.11.2019. godine, u Sarajevu, održan je info seminar: ”Kako se uključiti u međunarodni licencirani program EKO-ŠKOLE?”
Seminaru je prisustvovala prof. Selma Čurić kao voditelj ekološke sekcije MSŠ “Travnik”, na kojem se upoznala sa načinom ulaska u program Eko-škole, kojih je to 7 koraka za dobivanje Zelene zastave, na koji način kreirati partnerstva u lokalnoj zajednici i kako efikasno realizirati međunarodni program.


Međunarodni program Eko-škole je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE) 1994. godine, a danas se provodi u 67 država svijeta i 60 000 škola. Od kraja 2018. godine Bosna i Hercegovina je dio ovog programa, a ovlašteni predstavnik Eko-škole za BiH je Inkubator društvenih inovacija MUNJA. Razvoj programa pomaže kompanija EKOPAK- prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, a specijalni partner za realizaciju programa u srednjim školama je COCA-COLA.