Adresa:

Školska br. 3
Travnik 72270
BiH

Telefon: +387 (0)30 511 059 – direktor
Telefon: +387 (0)30 511 069 – pomoćnik direktora
Telefon: +387 (0)30 518 481 – sekretar
Telefon: +387 (0)30 518 272 – pedagog
Telefon: +387 (0)30 518 868 – administrativni radnik