Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije   Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca …