Rezultati školskog takmičenja iz biologije

Rezultati takmičenja iz biologije:

1. Mehanović Nedžma IV-8

2. Nešust Sara III-7 i Mandžuka Azra III-7

3. Adilović Azra IV-2