Obavijest za vanredne kandidate

Instruktivna nastava za vanredne učenike medicinske škole u januarsko-februarskom roku planirana je u periodu od 28.12.2020. do 15.1.2021. godine putem e-mail-a.  Spisak ispitivača sa e-mailom možete preuzeti ovdje.