Obavijest za vanredne kandidate

Prijava ispita za vanredne učenike medicinske škole u januarsko-februarskom roku održat će se periodu od 18.01.2021. do 22.01.2021. godine
Prijavu možete izvršiti u prostorijama škole, svaki radni dan u periodu od 09:00- 14:00 sati.

MSŠ „TRAVNIK“