Obavijest za maturante

Na osnovu člana 3. Instrukcije o provođenju mature i završnih ispita u vrijeme proglašenja epidemije/pandemije COVID 19, broj: 03-34-390/20 od 07.05.2020. godine, prijavu za polaganje maturskog ispita dužni ste prijaviti online na propisanom obrascu škole. Popunjenu prijavu dostaviti do 22.05.2020. godine do 16:00 sati putem e-mail adrese škole [email protected]

Prijavu za polaganje maturskog ispita možete preuzeti ovdje.