Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije

U posljednjih nekoliko sedmica, s ciljem sprječavanja širenja virusa covid-19, bili smo prisiljeni mnogo vremena, a djeca sve vrijeme, provoditi u zatvorenom prostoru. Naš život se stoga mnogo promijenio. Zbog toga je tema kako sačuvati mentalno zdravlje postala aktuelna i veoma važna.  Mješovita srednja škola “Travnik” je u saradnji s Centrom za mentalno zdravlje Travnik odlučila edukativno djelovati. Naime, uposlenice Centra, Amra Kovačević, okupacioni terapeut, i Amela Kalaušić, dipl. medicinska sestra, su pripremile materijal “Mentalna higijena” i “Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije” kojim će našoj djeci, njihovim roditeljima, a i svima nama pomoći u brizi o našem mentalnom zdravlju.

U prilogu materijal za roditelje i djecu:

Mentalna higijena

Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije