Javni poziv

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, ( Službene novine SBK br.13. od 13.11.2014. god.) komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije

 

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje  ekskurzije u školskoj 2022/2023. godini, u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Javni poziv- ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.

Rok dostave ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na internet stranici škole http://www.msstravnik.net (23.06.2022.godine.), a javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 30.06.2022. godine u 17:00 sati u prostorijama škole.

 

 

 

                                                                                                  Predsjednik Komisije:

                                                                                                      Aida Lončar, prof.

Prilog:

Obrazac za prijavu