Ekološka (ne)osviještenost lokalne zajednice

U utorak, 12.03.2019., učenici jezičke gimnazije su održali prezentaciju o ekologiji. Kako je tema za takmičenja Civitasa ovog razreda “Ekološka (ne)osviještenost lokalne zajednice”, odlučili su približiti još više temu važnosti ekološke osviještenosti učenicima naše škole. Pričali su o tome šta je zapravo ekologija, šta podrazumijeva, te su predstavili i Ciljeve održivog razvoja UN-a, čiji ciljevi su direktno i indirektno vezani za ekologiju. Tokom cijele prezentacije, razvijala se diskusija kako sa učenicima, tako i sa profesorima koji su prisustvovali. Cijela diskusija dovela je do mnogih zaključaka i prijedloga kako možemo poboljšati čistoću naše škole, pa tako i lokalne zajednice. Svi prisutni su poslije prezentacije imali pozitivne utiske i ponijeli sa sobom nova znanja o ekologiji i zaštiti prirode.


Treći razred jezičke gimnazije za moto ima “Meti ispred svog praga”, te želimo širiti svijest o ekologiji ne samo u školi, nego i u našem gradu. Mi smo zadnja generacija koja može zaustaviti globalno zatopljenje, masovno izumiranje životinjskih i biljnih vrsta, pa i samih ljudi jer nam je egzistencija upitna za 100 godina. Priroda može bez nas, ali ne mi bez nje.